تصفیه شیمیایی روغن های صنعتی

روغن های صنعتی شامل روغن توربین روغن هیدرولیک روغن ترانس و امثالهم در طول مدت زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند بعلل مختلفی ازجمله گرما و نفوذ انواع آلودگی ها به داخل روغن به آرامی مواد نگهدارنده خود را ازدست داده و همزمان ترکیبات مضر و ناخواسته ای از طریق واکنش های شیمیائی روغن با اکسیژن در درون روغن ایجاد می شود. این ترکیبات خاصیت اسیدی داشته ( البته ضعیف ) و شناسائی مستقیم آنها توسط آزمایش های روغن امکان پذیر نمی باشد. اندازه این ترکیبات معلق در روغن کوچکتر از یک میکرون می باشد و لذا از روش فیلتراسیون امکان بیرون کشیدن آنها از داخل روغن نیست. میزان حلالیت این ترکیبات مضر در روغن بستگی به درجه حرارت روغن دارد. هرچه دمای روغن بیشتر باشد مقدار حلالیت نیز بیشتر است و بالعکس. از طرفی درجه حرارت روغن دربخش های مختلف توربین گاز متفاوت است. دریاتاقانها و پمپ ها درجه حرارت بالاتر و در سیستم فرمان ، فیلتر ها و مخزن دما کمتر است. بنابراین درنقاط سردتر این ترکیبات اکسیداسیون زودتراز درون روغن خارج شده و بر روی قطعات داخلی دستگاه رسوب می نمایند. گرفتگی فیلتر ها و والوهای فرمان معمولا بدلیل رسوب همین لایه میباشد. باگذشت زمان این لایه رسوب کرده سخت شده و به صورت یک لایه لاکی جدانشدنی از سطج قطعه درمی آید. به این لایه وارنیش می گویند. معمولا در هنگام بازکردن دستگاه در زمان اورهال متوجه وارنیش می شوند که کاردیگری جز پرداخت هزینه سنگین تعمیرات و اصلاح سیستم نمی توان کرد.

روغن های مورد استفاده در توربین های گاز بدلیل شرائط سخت کار و دمای زیاد بیشتر در معرض این خطر قراردارند. همانطور که درشکل زیر دیده میشود رسوب وارنیش بر روی سطوح قطعات حساس باعث تغییر در عملکرد سیستم شده وبرای اصلاح آن می بایستی هزینه های سنگینی پرداخت گردد.

varnish on bearing

البته آزمایشی که بطور غیر مستقیم از وجود این ترکیبات مضر خبر می دهد اندازه گیری مقدار ترکیبات اسیدی در روغن می باشد. چنانچه مقدار عدد اسیدی در طول زمان رو به افزایش برود به معنای زیاد شدن ترکیبات مضر و مولد وارنیش در روغن است .

اگر به موقع این ترکیبات ناشی از اکسیداسیون از درون روغن بیرون کشیده شود کمک بزرگی به سلامت دستگاه شده است.

شرکت ژن پژوهان پویا با بکارگیری روشهای علمی که نتایج آن از طریق آزمایشگاههای معتبر تائید شده کلیه ترکیبات مضر را از داخل روغن بیرون کشیده و امکان رسوب این مواد را از بین می برد. بدین ترتیب روغن میتواند چند سال کارکرده و درعین حال ترکیبات مولد وارنیش نیز امکان رسوب بر روی سطوح داخلی توربین پیدا نکنند.

تصفیه شیمیائی هیچ صدمه ای به مواد افزودنی مناسبی که از ابتدا توسط سازنده روغن در آن قرار داده شده وارد نمی کند و لذا باعث افزایش عمر مفید روغن تا مدتهای طولانی خواهد شد.

فقط با صرف یک سوم هزینه خرید روغن نو و اصلاح روغن به اقتصاد شرکت خود کمک نمائید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ماتماس بگیرید.