تماس با ما

 آدرس  شرکت ژن پژوهان پویا :

تهران، جاده قدیم قم، کهریزک، ابتدای شورآباد، خیابان صادق آباد، پلاک 15

جهت ارتباط با ما از طریق شماره های زیر اقدام فرمائید:

تلفن :  56548096    و    56545738       فکس :  56546053   و  تلفن همراه مدیر بازرگانی ( آقای مهندس نوروزیان )    09121962647

آدرس میل :           info@rogene.ir        و        sales@rogene.ir    

آدرس سایت :       www.rogene.ir

کدپستی:            1818139388                    صندوق پستی:    161/14965